pracovné ponuky Poprad

zamestnanec inf. centra obce

reklama

Poprad, Prešovský kraj – zamestnanec inf. centra obce Názov spoločnosti: Obec Spišská Teplica Text inzerátu: Náplň práce: Pracovné miesto je vytvorené v rámci § 54 – NP Zosúladenie rodinného a pracovného života Pracovné miesto je určené pre UoZ s rodičovskými povinnosťami resp. UoZ s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok: – UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov, – UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti). Náplň pr… – Trvalý pracovný pomer – Plný úväzok
Zobraziť celý inzerát

Sorry, comments are closed for this post.